Rozšírenie programu

Doplnte si zadarmo funkcie FORM studia o komfortný prohliadač a editor PDF súborov.


Nový PDF editor

Pre používateľov platených licencií sme rozšírili FORM studio o nový PDF editor, ktorý ponúka desiatky pokročilých funkcií na prezeranie a úpravy PDF súborov. Po inštalácii tohto doplnku stačí v nastavení tlače formulára vybrať voľbu "PDF editor" pre zobrazovanie náhľadov formulárov a budete mať k dispozícii také možnosti ako písanie do PDF súborov, ich podpisovanie vrátane časových pečiatok, ľubovoľné úpravy, pridávanie alebo odstránenie stánok, anonymizáciu (začierňovanie) a mnoho ďalších. PDF editor je vytvorený na základe vynikajúceho PDF X-change Editora, ktorého licenciu tak máte k dispozícii pre využitie vo FORM studiu. Dokumentáciu si môžete stiahnuť tu.


Ako rozšírenie nainštalovať

Doplnok stiahnete v inštalačnom súbore tlačidlom dole. Funguje na Windows 7 alebo vyšších a vyžaduje .NET framework 4.5.2, ktorý sa automaticky nainštaluje, ak ho na počítači nemáte. Pred inštaláciou rozšírenia ukončite FORM studio, ak ho máte spustené.

Stiahnúť rozšírenie