Typy licencií

Standard

Pre spracovávanie dvoch klientov (firiem) na jednom počítači.

  • program môžete používať na jednom počítači *
  • môžete spracovávať formuláre pre maximálne dvoch klientov (osoby, firmy)

Táto licencia je vhodná pre užívateľov, ktorí potrebujú spracovávať formuláre pre svoju vlastnú potrebu na jednom počítači (pracovníci firiem, podnikatelia, osoby, ktoré budú vypĺňať formuláre pre seba alebo svoju firmu a program budú maťnainštalovaný na jednom počítači).

Licencia umožňuje program používať ešte naviac na jednom prenosnom počítači alebo domácom počítači majiteľa licencie.

Profesional

Pre spracovávanie neobmedzeného počtu klientov (firiem) na jednom počítači.

  • program môžete používať na jednom počítači *
  • môžete spracovávať formuláre pre neobmedzený počet klientov (osôb, firiem)

Táto licencia je vhodná pre firmy alebo osoby, ktoré potrebujú spracovávať formuláre pre svojich klientov, ale stačí im prevádzkovať program na jednom počítači (účtovné firmy, daňoví poradcovia, audítori, právnici, u ktorých má na starosti spracovávanie formulárov jedna osoba, prípadne viac osôb, ale v menšom rozsahu, takže stačí, keď sa vystriedajú pri jednom počítači).

Licencia umožňuje program používať ešte naviac na jednom prenosnom počítači alebo domácom počítači majiteľa licencie.

Multi

Pre spracovanie neobmedzeného počtu firiem na viacerých počítačoch alebo v počítačovej sieti.

  • program môžete používať na neobmedzenom počte počítačov alebo v sieti
  • môžete spracovávať formuláre pre neobmedzený počet klientov (osôb, firiem)

Táto licencia je vhodná pre všetkých, ktorí potrebujú program používať na viacerých počítačoch. Zároveň umožňuje táto licencia vytvárať formuláre pre neobmedzený počet klientov (firiem, osôb, organizácií). Počet počítačov nie je obmedzený. Licencia je obzvlášť výhodná, ak vlastníte viac ako jeden počítač, pretože za cenu mierne vyššiu ako dvojnásobok licencie Standard umožňuje program používať na všetkých počítačoch v rámci firmy alebo organizácie. Licencia Multi taktiež umožňuje program prevádzkovať v počítačovej sieti so zdieľaním dát (formulárov, klientov).

* Poznámka: Pri licenciách Standard a Profesional je možné mať program nainštalovaný okrem jedného hlavného počítača taktiež na prenosnom počítači - notebooku alebo na domácom počítači majiteľa. Tým je majiteľovi umožnené používať program taktiež na cestách za klientom alebo u zákazníka, prípadne pre prácu doma. Dáta sa do hlavného počítača dajú prenášať pomocou zálohy a obnovy dát alebo exportom a importom jednotlivých formulárov.


Start

Verzia Start na vyskúšanie.

Táto licencia je k dispozícii zadarmo a je nastavená po inštalácii programu, pokiaľ užívateľ nezadá inú platenú licenciu. Obmedzenie oproti plateným licenciam spočíva iba v tom, že pri náhľade a tlači formulárov je v pravom dolnom rohu zobrazený text "FORM studio START". Ostatné funkcie programu sú rovnaké ako pri platených licenciách. Umožňuje spracovávanie dvoch klientov ako pri licencii Standard, ale taktiež vyskúšanie práce v sieti so zdieľaním dát ako pri licencii Multi.

Späť na predchádzajúcu stránku