Aktuality, informácie


DMV 2021 - posunutie termínu dane z motorových vozidiel do 31. marca


Termín podania priznania k dani z motorových vozidiel bol posunutý do 31.3.2021.

Podrobnosti nájdete zákone o dani z motorových vozidiel § 15c.

Finančná správa zatiaľ nezverejnila poučenie na vyplnenie ani elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel.

Formulár máme rozpracovaný, ale bez poučenia ho nemôžeme dokončiť a vydať. Vydáme ho čoskoro po zverejnení poučenia a elektronického podania na webu Finančnej správy.

Späť na informácie