Aktuality, informácie


FORM studio 2019 - novinky


Nové funkcie vo FORM studiu 2020

1) Prehľadnejšie informácie a upozornenia

Upozornenie programu na nové aktualizácie alebo na akcie, ktoré sa majú pravidelne vykonávať, ako napríklad odoslanie upozornenia klientom, už nebudú prerušovať vašu prácu zobrazením dialógu, na ktorý bolo potrebné reagovať. Novo sa zobrazí ako žlté okienko v bočnom paneli. Akciu tak môžete spustiť kedykoľvek neskôr.

Informácie a upozornenia v bočnom paneli

2) Podpora viacerých monitorov - nezávislá okna agend programu

Jednotlivé okná programu ako plán práce, kalendár a ďalšie si môžete pretiahnuť mimo hlavné okno programu. Okná si svoje umiestnenie zapamätajú. Viac informácií nájdete v samostatnom článku.

Späť na informácie