Časté otázky


Ako zabezpečiťť formulár, ktorý potrebujete bezpečne odoslať e-mailom


Otázka:
Je v programu možnosť zašifrovať odosielané PDF súbory?

Odpoveď:
Ak chcete zvýšiť bezpečnosť e-mailovej komunikácie s klientmi, môžete odosielané súbory zaheslovať.

Najprv je potrebné v Nastavení klienta v časti Skupina vyplniť údaj Chrániť odosielané súbory (heslo). Heslo môžete nastaviť aj u každej Osoby a Adresy.

Nastavenie klienta - zaheslovať

Pred odoslaním (alebo uložením) súboru PDF sa zobrazí možnosť zaheslovania:

odoslanie súboru s heslom

Poznámky:
- Podobne je možné zabezpečiť aj XML súbor pre elektronické podanie, kedy sa súbor zahesluje vo formáte ZIP. Pred prípadným elektronickým podaním je však potrebné tento súbor rozbaliť. Táto funkcia bude postupne doplnená do jednotlivých formulárov.
- Heslo je možné pred odoslaním zmeniť.
- PDF súbory sú pri zabezpečení heslom zašifrované, sú kompatibilné s Adobe Acrobat 6.0 a novšie (PDF 1.5).

Späť na zoznam