Aktuality, informácie


FORM studio 2019 - novinky


Nové funkcie vo FORM studiu 2019

Možnosť zaheslovania odosielaných dokumentov

Ak posielate klientovi alebo svojmu poradcovi formuláre e-mailom, či už v PDF alebo v XML pre elektronické podanie, môžete ich zabezpečiť heslom. PDF súbory sa zašifrujú, pri ich otváraní je vyžadované heslo. XML súbory sa skomprimujú a zašifrujú do ZIP súboru. Ako na to ...Súčasne došlo k zmene dialógu pre výber adresy, kde pribudla možnosť uložiť dokument do súboru na disk. To príde vhod, ak používate e-mail cez internetový prehliadač a musíte prílohy vkladať z disku.

Späť na informácie