Aktuality, informácie


Ochrana osobných údajov (GDPR) - formuláre a nástroje vo FORM studiu


Nové funkcie a formuláre, ktoré vám pomôžu pri aplikácii GDPR

1) Nová skupina formulárov Ochrana osobných údajov

Do FORM studia sme pridali nové formuláre pre rôzne potreby týkajúce sa nariadenia GDPR.

Formuláre skupiny Ochrana osobných údajov (GDPR)

Formuláře skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR)

2) Funkcia odstránenie osobných záznamov

Novo môžete odstrániť osobné údaje zmazaním klienta, formulárov, dokumentov a adries buď pomocou údaja Expirácia alebo podľa konkrétneho dátumu.

Pomocník pro odstranění osobních údajů

Nastavenie expirácie údajov

- expiráciu pre celého klienta nastavíte v ponuke Nastavenia klienta / Skupina / Expirácie
- expiráciu pre formulár nastavíte na karte Domov pomocou tlačidla Formulár akcie / Expirácie. Expiráciu môžete nastaviť pre viac formulárov súčasne (výberom). V otvorenom formulári môžete expiráciu nastaviť priamo vo formulári voľbou Formulár / Nastaviť dátum expirácie.
- expiráciu u adries a osôb môžete nastaviť v ponuke Nastavenia klienta / Adresy, Osoby. V tabuľke adries alebo osôb si zobrazte údaj Dátum expirácie.
- expiráciu dokumentov nastavíte v okne Klienti na záložke Dokumenty. V tabuľke je potrebné pridať stĺpec Expirácia (kliknutím na pravý horný roh tabuľky a zaškrtnutím údaja Expirácia).
Pri používaní funkcie Odstránenie osobných údajov buďte opatrní, jedná sa o nevratnú akciu.

3) Šifrovanie dát

V ponuke Agenda / Nastavenie programu / Údržba a zabezpečenia môžete zapnúť šifrovanie databázy. Šifrovanie skomplikuje prípadnému útočníkovi prístup k databáze. Nevýhodou môže byť spomalenie práce v programe (predovšetkým u zdieľaných dát). Ďalej je potrebné si uvedomiť, že zašifrovanie dát je nevratná akcia. Ak máte v programe veľa dát, odporúčame riešiť šifrovanie komplexne mimo FORM studio napr. Šifrovaním disku alebo zložky pomocou nástrojov vyšších edícií Windows alebo iným programom. Pred zašifrovaním databázy odporúčame zálohovať dáta.

Späť na informácie