Časté otázky


FORM studio 2018 - novinky


Otázka:
Nové funkcie vo FORM studiu 2018

Odpoveď:
1) Import formulára lebo dokumentu pretiahnutím

V staršej verzii programu bolo treba pre import otvoriť menu s funkciami. Novo stačí len pretiahnuť súbor do okna s formulármi alebo s dokumenty.
2) Inštalácia aktualizácií programu bez administrátorských práv

Aktualizáciu programu teraz môže vykonať aj bežný užívateľ počítača. Pri aktualizácii programu nebudú vyžadované administrátorské práva, ak bude mať prihlásený užívateľ plný prístup k zložke, kde je nainštalovaný program FORM studio.

Späť na zoznam