Časté otázky


FORM studio 2017- novinky


Otázka:
Pozrite sa, aké nové funkcie sme pre vás pripravili.

Odpoveď:
1) Prehľadnejšie okno Klienti

V okne Klienti sme zjednotili karty Dokumenty, História a Platby. Tieto karty teraz nájdete pod zoznamom formulárov. Ak chcete zobraziť platby iba pre konkrétny formulár, prepnite filter pod tabuľkou na len k formuláru. Podobne postupujte v záložkách Dokumenty a História.1 - záložky s dokumentmi, platbami a históriou novo iba pod formulári
2 - detail zobrazíte / skryjete kliknutím na šípku pod tabuľkou (rovnaká šípka slúži pre zobrazenie detailu klienta)
3 - prepnutie filtra medzi všetkými údajmi alebo údajmi len k formuláru (napríklad Platby pre všetky formuláre / Platby iba ku konkrétnemu formulári)

Vedľa prepínače filtrov nájdete nové tlačidlo menu , v ktorom nájdete prehľadne všetky funkcie, ktoré sa k aktívnej záložke vzťahujú.

V okne Klienti došlo k zrušeniu záložky Karty, ktorá sa používala minimálne. Zostalo tak viac miesta pre klientov a formuláre.

2) Viac oprávnených osôb

Predovšetkým väčšie firmy ocenia možnosť priradiť ku klientom rôzne oprávnene osoby. Viac oprávnených osôb zadáte v ponuke Agenda / Nastavenie programu / Oprávnená osoba . Konkrétnu oprávnenú osobu ku klientovi vyberiete v Nastavenie klienta / Osoba .3) Zmena prípony importovaných súborov

Exporty formulárov, ktoré sú určené na výmenu medzi klientmi FORM štúdia, mali pôvodne príponu XML. Prípona XML byla zhodná s príponou súboru, ktorý je určený pre elektronické podanie formulára. Od verzie 2017 majú interné súbory s formulármi príponu FRMX, aby nedochádzalo k zámenám.

4) Nastavenie zložok pre import

Ak potrebujete importovať alebo exportovať v programe súbory, môžete si nastaviť predvolené zložky pre import / export v ponuke Nastavenie klienta / Skupina.

5) Automatické zväčšenie okná Klienti

Okno Klienti sa teraz môže zväčšovať v závislosti na veľkosti hlavného okna programu. Túto možnosť nájdete v ponuke Agenda / Nastavenie programu / Všeobecné / Automaticky zväčšovať okno klienti .6) Nový PDF editor

Ako voliteľnú súčasť FORM štúdia si môžete nainštalovať špičkový program na prácu s PDF súbormi. Môžete pomocou neho upravovať PDF súbory, dopĺňať texty, poznámky, elektronicky podpisovať vrátane vkladania časových pečiatok, používať anonymizáciu - začierňovanie a mnoho ďalších funkcií. PDF editor vychádza z programu PDF-XChange Editor V6, na ktorého webe sa môžete zoznámiť so všetkými jeho vlastnosťami . Tamtiež je k dipozícii príručka .

Stiahnutie a inštaláciu môžete spustiť priamo z FORM štúdia voľbou Pomoc / Stiahnuť doplnky. Editor vyžaduje .NET framework v. 4.5.2, ktorý sa stiahne a nainštaluje v prípade potreby automaticky. Doplnok môžete použiť na Windows Vista a novších.PDF editor môžete vo FORM studiu použiť na dokumenty v archíve voľbou Dokument / Editovať PDF alebo ako PDF prehliadač z formulárov (v dialógu nastavenia tlače).Späť na zoznam