Časté otázky


Zrýchlenie práce využitím zoznamu textov


Otázka:
Nová funkcia pre rýchlejšie vyplňovanie opakovaných textov

Odpoveď:
Texty, ktoré zadávate do formulárov opakovane, nemusíte stále dokola vypisovať. Stačí si je zadať do zoznamu textov a potom je pre použitie len vybrať, prípadne napísať len skratku, ktorú program nahradí celým textom.

Môžete tiež nechať program ukladať všetky zadané texty, ktoré vám potom bude automaticky ponúkať pri písaní do údajov formulárov. Nastavenie tejto funkcie urobíte zaškrtnutím volieb Dopĺňať automaticky texty pri písaní a Ukladať automaticky novo zadané texty pre opakované použitie v Nastavení programu v záložke Formuláre.V textových údajoch formulárov môžete otvoriť zoznam textov klávesom Shift + šípka nahor alebo Shift + F12 (prípadne F12 u údajov , ktoré nemajú priradený zoznam). Tu si môžete zadať často používané texty tlačidlom Nový text . Ak si vyplníte údaj Skratka, môžete potom v textových údajoch rýchlo vybrať zodpovedajúci text tak, že napíšete znak * (hviezdička) a za ním skratku. Napr .: V zozname textov zadáte text "12345678" a skratku "ico". Keď vo formulári napíšete v textovom údajmi "*ico", nahradí sa okamžite textom "12345678".Poznámky


  • Ak sa text doplnia do zoznamu automaticky, potom sa používa iba pre údaj, z ktorého bol naplnený. Zaškrtnutím v stĺpci Pre všetky údaje zaistíte, že bude používaný pre napĺňanie ľubovoľného údaja.

  • Pre úpravu v zozname textov stlačte Insert alebo kliknite do údaje, čím sa prepnete do editačného módu. Inak pri písaní prebieha priebežné vyhľadávanie.

  • Zoznam textov môžete využiť tiež v textovom editore pri editácii príloh a poznámok vo formulároch. V textovom editore ale nemožno použiť skratky, je potrebné otvoriť zoznam textov a text vybrať a prevziať klávesou Enter .

  • Podobne ako zo zoznamu textov môžete vybrať tiež hodnotu ľubovoľného údaje alebo tabuľky v Nastavenie klienta klávesom Ctrl + Shift + F12 alebo Ctrl + Shift + šípka nahor .

  • Ak chcete zmazať krátke alebo málo používané texty, môžete to urobiť tlačidlom Zmazať texty pod tabuľkou textov v Nastavenie klienta.Späť na zoznam