Časté otázky


Plán práce


Otázka:
Zoznámte sa s novým nástrojom Plán práce

Odpoveď:
Na čo plán slúži
Môžete si zadať plán práce na formulároch, ktoré budete v budúcnosti vypĺňať a podávať. Priebežne potom môžete sledovať, čo vás čaká v najbližšej dobe a alebo ako ďaleko je práca na jednotlivých formulároch. Plán sa vytvára pre každého klienta zvlášť, ale zobrazovať ho potom môžete chronologicky, za všetkých klientov, ktoré spracovávate.

Ako plán používať
V záložke Agenda nájdete tlačidlo Plán (1).Pomocou tlačidla Pridať (2) vytvoríte nový plán práce na vybraný formulár. Vyberiete klienta (3) a typ formulára (4). Na výber sú iba tie formuláre, ktoré sa spracúvajú opakovane v rovnakých termínoch. Ďalej zvolíte periódu spracovania (mesačne, štvrťročne, ročne) (5) a môžete obmedziť obdobie, na ktoré sa plán vygeneruje, prípadne formulár priradiť konkrétnemu pracovníkovi na spracovanie (údaj Vybavuje) (6).V pláne sa zobrazujú udalosti od aktuálneho dátumu na 4 mesiace dopredu. Nové záznamy sa nevytvárajú automaticky denne, je potrebné stlačiť tlačidlo Aktualizovať, keď potrebujete doplniť zobrazenie.

Červeno sú zafarbené dnešné úlohy, modro potom najbližších 14 dní.

Tlačidlom Otvoriť (7) alebo poklepaním na záznam vytvoríte nový formulár uvedeného typu. Ak už formulár existuje, môžete ho z plánu otvoriť.

Každý formulár, ktorý dokončíte a podáte na úrad, sa automaticky vyradí z plánu (podľa dátumu podania). Aj keď nepodávate formulár elektronicky, pre ukončenie nastavte dátum podania (vo formulári v záložke Formulár).

V pláne môžete sledovať aj priebeh práce na jednotlivých formulároch. Keď vo formulári nastavíte stav spracovania v percentách (záložka Formulár), premietne sa tento údaj do plánu.

Ak na formulároch pracuje viac ľudí, možno im priradiť formuláre v pláne a každý užívateľ si potom môže nastaviť filter len na "svoje" formuláre výberom voľby Môj plán v rozbaľovacom boxe vpravo hore (8).

Okrem formulárov môžete do plánu zadávať aj ľubovoľné iné úlohy tak, že pri vytváraní nového záznamu vyberiete voľbu Úloha. Stav plnenia úloh potom nastavujete priamo úpravou položky plánu v údaji stav.

Tlačidlom Nastavenie (9) je možné zobraziť zoznam podkladov pre tvorbu plánu - jednotlivých zadaní, z ktorých sa vytvárajú opakované záznamy do plánu.

Späť na zoznam