Časté otázky


PDF editor


Otázka:
Možnosť písania a vkladania poznámok do PDF súborov

Odpoveď:
FORM studio 2016 obsahuje program na jednoduchú editáciu PDF súborov (PDF X-Change Viewer). Otvorte ho tlačidlom Editovať PDF u PDF súborov v archíve dokumentov alebo ako alternatívny prehliadač z formulárov (v dialógu nastavenie tlače).Vkladanie textov
Do PDF súborov môžete vkladať texty alebo grafické prvky na ľubovoľné miesto. Pre vloženie textu kliknite na tlačidlo Text v nástrojovej lište, potom kliknite myšou na miesto, kam chcete text vložiť a začnite písať. Pre vloženie ďalšieho textu už potom stačí len kliknúť myšou na iné miesto v dokumente a začať písať.

Ak chcete zmeniť vlastnosti písma, kliknite vo voľnej časti hlavnej ponuky pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti. Zobrazí sa nástrojová lišta s parametrami písma. Pre nastavenie naposledy použitého typu písma natrvalo kliknite na tlačidlo Predvoliť.

Ďalšie objekty
Podobným spôsobom môžete do dokumentu vkladať text s rámčekom, bubliny s poznámkami, zvýraznenie textu alebo grafické objekty, prípadne obrázky. Vkladanie obrázkov je možné využiť napr. pre vkladanie podpisu ako obrázku. Stačí ho raz vybrať do palety pečiatok a potom už len vkladať do dokumentov.

Vložené objekty môžete vybrať kliknutím myšou a potom ich myšou presunúť inam alebo zmazať klávesou Delete. Do úpravy vloženého textu sa dostanete poklepaním. Objekty budú v PDF dokumente k dispozícii aj pri ďalšom otvorení.

Zabezpečenie dokumentu
Ak by ste potrebovali zakázať vykonávanie zmien v dokumente, môžete využiť voľbu Súbor / Vlastnosti dokumentu / Zabezpečenie. Príjemca dokumentu potom môže vykonávať len tie zmeny, ktoré povolíte. So zabezpečením súvisí tiež to, že ak dostanete už zabezpečený dokument, môžu byť jeho úpravy zakázané a nástroje pre úpravy sa zobrazí zašednuté.

PDF prehliadač
PDF editor môžete samozrejme používať aj iba na prezeranie PDF súborov. K dispozícii máte veľa možností a funkcií, podobne ako v iných prehliadačoch PDF. Voľbou Zobraziť si môžete zviditeľniť obsah dokumentu alebo náhľady stránok.

Späť na zoznam