Časté otázky


FORM studio 2016 - novinky


Otázka:
Zoznámte sa s novými funkciami FORM studia 2016

Odpoveď:
1) Editor PDF

Súčasťou nového FORM studia 2016 je PDF editor, pomocou ktorého môžete do PDF súborov písať texty, vkladať čiary, rámčeky, poznámky a podobne. Otvorte ho tlačidlom Editovať PDF u PDF súborov v archíve dokumentov. Archív dokumentov je k dispozícii v podrobnom zobrazení klientov alebo v detaile klienta, záložka Dokumenty.Editor PDF je k dispozícii aj ako ďalšia možnosť zobrazenia formulárov v dialógu tlače formulára. Viac o PDF editoru...

2) Informácie o stave spracovania formulárov

U formulárov si môžete nastaviť percentom, koľko práce už máte hotové. Nastavenie nájdete vo formulároch na záložke Formulár. Stav spracovania sa potom zobrazuje aj v zozname formulárov.
3) Možnosť obnovy dát zálohovaných v staršej verzii

Vo FORM studiu 2016 môžete obnoviť kompletnú kompaktnú zálohu vytvorenú v starších verziách programu od roku 2013. Predtým bolo nutné pre obnovu dát použiť vždy tú verziu programu, v ktorej bola záloha vytvorená.

Späť na zoznam