Časté otázky


FORM studio 2015 - novinky


Otázka:
Zoznámte sa s novými funkciami FORM studia 2015

Odpoveď:
1) Nové akcie formulára

Nové tlačidlo Formulár - akcie v páse kariet poskytuje rýchly prístup k funkciám formulára. Tie sú prístupné aj naďalej v lokálnej ponuke prostredníctvom pravého tlačidla myši v zozname formulárov.

2) Možnosť zápisu poznámky v tabuľke formulárov

Nová funkcia Zmeniť informáciu k formuláru / poznámku umožňuje upraviť tieto údaje priamo v zozname formulárov. Predtým bolo nutné formulár otvoriť a v ňom upraviť pole Poznámka , ktorá sa potom objavila v zozname formulárov.3) Detail formulára

Pri formulároch sú teraz záložky pre súvisiace dokumenty, platby alebo pripojené formuláre aj v jednoduchom rozložení.Informácie o elektronickom podaní sa k formulárom pripájajú automaticky. Ak chcete pripojiť k formuláru iné dokumenty, použite voľbu Spojiť s formulárom v záložke Dokumenty v podrobnom rozložení.4) Rýchle prepínanie medzi otvorenými formulármi

Medzi niekoľkými súčasne otvorenými formulármi sa môžete prepínať klávesom F8. Do hlavného okna programu sa z formulárov dostanete klávesom Shift + F8. Pokiaľ budete pracovať s dvoma formulármi vedľa seba, nebudú sa vám tak skrývať za hlavné okno.

5) Vyhľadávanie v zoznamoch

V zoznamoch nájdete ďalšie možnosti vyhľadávania. Štandardnou skratkou Ctrl + F môžete teraz hľadať text vo všetkých údajoch príslušného zoznamu. Postupne ako budete zadávať text, budú sa v tabuľke sa filtrovať len záznamy, ktoré ho v niektorom zo stĺpcov obsahujú. Pôvodná možnosť postupného hľadania, kedy kliknete na bunku tabuľky a píšete text od začiatku, samozrejme zostala zachovaná.6) Nové štýly

FORM studio si môžete prepnúť do štýlu Ofiice 2013 v Nastavenie programu, karta Všeobecné.

7) Zavedené obmedzenia

Z dôvodu predchádzania problémom s príliš veľkými dátovými súbormi sme zaviedli obmedzenia veľkosti súborov ukladaných do archívu dokumentov na 25& nbsp;MB. Táto veľkosť je dostatočná pre uloženie dokumentov v bežných dátových formátoch a to aj skenovaných dokumentov. Veľkosť 25 MB vychádza z najväčšej používanej veľkosti príloh pri odosielaní e-mailov a mala by postačovať pre bežné dokumenty.

8) Inteligentné kopírovanie adresy cez schránku

V mnohých formulároch sú údaje obsahujúce adresu. Ak potrebujete odniekiaľ adresu skopírovať, doteraz ste museli vždy označiť myšou názov alebo meno a preniesť cez schránku do údaja meno. Potom ísť späť a označiť ulicu a opäť preniesť, a to isté s PSČ a obcou. Vo FORM studiu 2015 celú adresu prevezmete naraz. Celú ju označíte, vložíte do schránky klávesom Ctrl + C (1) a vo formulári kliknete na červený odkaz prevziať adresu zo schránky (2).

Nezáleží na tom, či je pôvodná adresa na jednom alebo v niekoľkých riadkoch pod sebou. FORM studio si s tým poradí, pokiaľ bude adresa napísaná v rozumnom formáte.Späť na zoznam