Časté otázky


Náhľad i tlač formulára hlási chybu


Otázka:
Pri pokuse o zobrazenie tlači alebo náhľadu formulára sa zobrazí chybové hlásenie: Access violation at address .... in module 'AcroPDF.dll'. Ako tento stav riešiť?

Odpoveď:
V otvorenom formulári kliknite na "Tlač", nastavte "Použiť prehliadač PDF nainštalovaný v systéme" a kliknite na tlačidlo "Náhľad".

Späť na zoznam