Časté otázky


Novinky vo verzii 11.3.1


Otázka:
Čo je nové?

Odpoveď:

1.Jednoduchšia tlač daňových formulárov cez FDF
Tlač cez FDF je teraz možné vykonať cez ponuku Súbor/Tlač. Voľba tlače cez FDF z ponuky Funkcie bude časom odstránená.2. Zjednodušená tlač jazykových verzií formulárov
Dvojitým kliknutím na ikonu zástavy v editore formulárov sa otvorí dialóg tlače s príslušným jazykovým variantom formulára.3. Pohodlnejšie vypĺňanie v nastavení klienta
V nastavení klienta je teraz možné vypĺňať tabuľky s údajmi jednoduchšie. Najdôležitejšie údaje nájdete nad tabuľkou, kde ich môžete pohodlne vyplniť.Späť na zoznam