Aktuality, informace


Kontrolný výkaz DPH


Od 1.1.2014 vzniká nová povinnosť vypĺňať a elektronicky podávať Kontrolný výkaz DPH

Výkaz majú povinnosť podávať platcovia DPH od budúceho roka. Prvý termín, dokedy budú podnikatelia povinní po prvýkrát výkaz podať, je 25. februára 2014.

Kontrolný výkaz DPH bude k dispozícii vo FORM studiu najneskôr začiatkom januára 2014. Bude umožňovať import z textových súborov (csv) alebo prevziať dáta z Excelu a potom výkaz elektronicky podať.

Informácie:
Portál Finančného riaditeľstva SR
Otázky a odpovede

Zpět na informace