Časté otázky


FORM studio 2014 - novinky


Otázka:
Čo je nové?

Odpoveď:
Bola uvoľnená nová verzia programu FORM studio 2014. Program sa automaticky zaktualizuje tým užívateľom, ktorí si už predplatili službu Servis 2014.

1) Sprehľadnenie okna s výberom nového formulára.

Vzory zmlúv a dokumentov boli zaradené do stromu s formulármi. Preto už nebude potrebné prepínanie sa do záložky Textové vzory. Vyhľadávanie v okne s výberom nového formulára bolo kompletne prepracované. Po novom nájdete vyhľadávacie pole vpravo hore. Program vyhľadáva v názvoch formulárov. Po zadaní vyhľadávaného výrazu sa program prepne do režimu vyhľadávania, kedy môžete hľadať tak v starších formulároch ako i v názvoch vzorov dokumentov.2) Nastavenie užívateľa
Nastavenie užívateľa bolo rozšírené o ďalšie údaje, ktoré sa použijú pre automatické predplnenie formulárov (predovšetkým ide o daňové formuláre v časti vyhlásenie). Osobné údaje si doplníte v ponuke Agenda / Užívatelia / Vlastnosti (ide o údaje Titul, Meno, Priezvisko, Telefón a E-mail).

Späť na zoznam