Časté otázky


Aktualizácia FORM studio 2013 - verzia 10.3.2, prevod dát


Otázka:
Aký je postup pri aktualizácii na verziu 10.3.2?

Odpoveď:
Upozornenie: návod bol strojovo preložený do slovenského jazyka

Pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu dát!

Lokálna inštalácia (licencie Standard a Profesional)
- Program ponúkne bežnú aktualizáciu, po jej inštalácii sa ponúkne prevod dát. Kliknite na tlačidlo Previesť dáta . Po dokončení prevodu spustite program a môžete pracovať.

Prevod dát

Sieťová inštalácia (licencia Multi)
1) Ukončite všetky programy FORM studio v sieti.
2) Stiahnite si z internetu inštalátor pre update servera updatefsserver2013sk.exe.
3) Inštaláciu spustite na rovnakom počítači, kde je nainštalovaný súčasný FORM studio server. Update inštalujte do rovnakej zložky, kde je nainštalovaný súčasný server (štandardne C:\FORM studio server).
4) Po dokončení inštalácie sa ponúkne program pre prevod dát. Kliknite na tlačidlo Previesť dáta. Prevod dát môže trvať dlhšiu dobu.
5) Spustite FORM studio 2013. Program ponúkne aktualizáciu z internetu, vykonajte ju. Potom môžete spustiť program a normálne pracovať.

Poznámky:
- Ak nemôžete vykonať aktualizáciu priamo z internetu, stiahnite si plnú inštaláciu a program preinštalujte do rovnakej zložky, v ktorej sa teraz nachádza (štandardne C:\Program Files (x86)\KASTNER software\FORM studio SK). Pri preinštalovaní vyberte možnosť Oprava programových súborov.
- Aktualizáciu je nutné vykonať na všetkých staniciach.
- Niektorí užívatelia majú licenciu Multi, ale nepoužívajú sieťové pripojenie (majú niekoľko nezávislých programov na viacerých počítačoch). V takomto prípade postupujú pri aktualizácii zhodne, ako licencie Standard a Profesional.
- Aktualizácia databázy umožňuje zrýchlenie programu, vyššiu bezpečnosť dát, zálohovanie na serveri a ďalšie výhody.
- Ak používate na serveri zdieľanú databázu zároveň pre CZ aj SK verziu, je potreba po upgrade servera doplniť v nastavení servera alias (FSDATACZ) pre zložku DATA.CZ. Do nastavení servera sa dostanete pomocou súboru nxServer3administration.url .

Späť na zoznam