Aktuality, informace


Ako používať platobný kalendár


Rád by som mal prehľad o platbách a dopredu o nich informoval svojich klientov.

Niektoré formuláre obsahujú údaje pre platby (týka sa to väčšinou daňových formulárov). Tieto údaje (napríklad preddavky a platby daní) je možné vložiť do platobného kalendára. Z platobného kalendára je možné vytvárať zostavy alebo zasielať e-maily s upozornením.

Vložiť do platobného kalendára

Platobný kalendár nájdete v ponuke Nastavenie klienta . V platobnom kalendári je možné s platbami ďalej pracovať, prípadne pridať ďalšie platby ručne. Pomocou tlačidla Ctrl a kliknutia myši môžete vybrať viac platieb a vytvoriť tak hromadný príkaz na úhradu (homebanking je k dispozícii).

Platobný kalendár

Tlačidlo Zostavy v páse kariet ponúka k tlači Platobný kalendár a Zoznam platieb s možnosťou rozlíšenia na úrovni obdobia a filter podľa klientov. Ak by ste chceli o splatných záväzkoch informovať klientov e-mailom, program môže také e-maily vytvárať automaticky. Možnosti tejto funkcie nájdete v ponuke Agenda / Nastavenie programu / Upozornenie .

Zpět na informace