Časté otázky


Rozšírenie dialógu pre elektronické podanie vo formulároch


Otázka:
Akým spôsobom tieto funkcie využívať?

Odpoveď:
Tlačidlo Podať elektronicky teraz obsahuje dve funkcie. Prvá funkcia s názvom Podať elektronicky cez eDANE naplní údaje z formulára priamo do programu eDANE, pokiaľ ho máte nainštalovaný. Druhá funkcia Export do XML pre podanie cez eDANE otvorí dialóg pre určenie miesta, kam sa má súbor XML uložiť. Tento súbor môžete následne napríklad odoslať e-mailom klientovi, ktorý plánuje formulár podať sám zo svojho počítača.

Rozšíření dialogu elektronického podání ve formuláři

Späť na zoznam