Časté otázky


Hlasenie o vyúčtovaní dane a o úhrne prímov FO zo závislej činnosti za rok 2012


Otázka:
Posunutie termínu podania

Odpoveď:
Tento formulár je zaradený v aktuálnych už dlhšie, avšak neumožnoval elektronické podanie. V súčasnosti je možné aj elektronické podanie (je potrebné vykonať on-line aktualizáciu). Povinnosť podať toto Hlásenie bola posunutá z termínu do 31.3.2013 na termín do 30.4.2013. Posunutie tejto povinnosti vyplýva z § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 ods. 2 a ods. 12 Zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Späť na zoznam