Časté otázky


FORM studio 2013 - novinky


Otázka:
Čo je nové vo verzii pre rok 2013?

Odpoveď:
Zmena vzhľadu a ovládania

1) Pás kariet
Pôvodný vzhľad klasického menu bol nahradený modernejším a prehľadnejším, tzv. pásom kariet (ten je podobný, aký poznáte napríklad z aplikácie Microsoft Office v aktuálnych verziách). Z toho zároveň vyplýva i zmena ovládania programu. Teraz je tak práca v programe oveľa intuitívnejšia, rýchlejšia a pohodlnejšia. Napriek tomu je možné sa k pôvodnému vzhľadu vrátiť v Nastavení programu (nachádza sa na karte Agenda). Pre konzervatívnych používateľov môže byť prvý dojem prekvapivý, napriek tomu odporúčame nový vzhľad aspoň vyskúšať. V krátkom čase si ho určite obľúbite.

FORM studio 2013

2) Najpoužívanejšie formuláre
Pokiaľ používate opakovane rovnaké formuláre, môžete si k nim zrýchliť prístup pomocou tlačidla Najpoužívanejšie. Tlačidlo sa nachádza na páse kariet Domov.

3) Zobrazenie formulárov podľa vybraného obdobia - zrýchlenie práce v sieti.
V programe pribudla možnosť zobrazovať formuláre od vybraného roka. Väčšina užívateľov obyčajne pracuje s aktuálnymi, prípadne s minuloročnými formulármi. Staršie formuláre preto nie je potrebné neustále zobrazovať. Tento parameter odporúčame taktiež používať užívateľom, ktorí zdieľajú dáta v sieti a majú rozsiahlu databázu formulárov a klientov. Obmedzenie zobrazenia formulárov od určitého roka výrazne urýchli prácu v programe.

4) Zmena umiestnenia navigačného panelu
Navigačný panel bol presunutý na pravú stranu predovšetkým z dôvodu, že jeho dôležitosť už nie je tak veľká, ako bola v minulej verzii. Hlavné príkazy teraz vykonáte cez pás kariet. Navigačný panel už teraz využijete predovšetkým pre prepínanie sa medzi oknami. Ak chcete panel napriek tomu presunúť vľavo, môžete toto vykonať v Nastavení programu v časti Všeobecné.

5) Farebné štýly
Súčasne s pásom kariet sme do programu doplnili možnosť zmeny farebného vzhľadu programu. Farebné štýly nájdete v Nastavení programu v časti Všeobecné. Predvoleným štýlom je Svetlý.

Nové funkcie

Prehľadnejšie zobrazenie dokumentov
Do agendy dokumentov pribudol nový stĺpec, ktorý graficky rozdeľuje dokumenty podľa pôvodu vzniku.

Aktualizácia programu v sieti
Užívatelia sieťovej verzie programu určite ocenia možnosť aktualizovať program z lokálnej siete. Platí pravidlo, že jedna stanica (ktorú si zvolíte ako hlavnú) vykoná aktualizáciu cez internet alebo zo súboru. Ostatné stanice potom vykonajú aktualizáciu programu zo zdieľanej databáze. Táto možnosť sa nachádza v ponuke Nastavenie programu/Aktualizácie.

Späť na zoznam