Aktuality, informace


Osobný účet daňovníka


Platba nedoplatku vyplývajúceho z podania daňového priznania DPFO-A, DPFO-B za rok 2012.

V prípade, že nemáte pridelné tzv. OÚD (Osobný účet daňovníka), je potrebné v daňovom priznaní zaškrnúť voľbu "Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane..." ako "Nie" Následne by Vám mal "Správca dane" zaslať "Oznámenie o pridelní účtu daňovníka". Pre individuálne zistenie OÚD je nevyhnutné kliknúť na nasledovný link: http://oud.drsr.sk Váš osobný účet daňovníka sa Vám nezobrazí automaticky po zadaní, ale bude Vám zaslaný na zadanú e-mailovú adresu.

osobny-ucet.png, 10kB

Pridelený základný účet môžete zadať do Formstudia a následne Vám bude vygenerovaný správny prevodný príkaz, prípade môžete využiť možnosti i-bankingu, alebo zvoliť možnosť úhrady prostredníctvom poštovej poukážky na príslušnom daňovom úrade.

Zpět na informace