Časté otázky


Povinnosť doručovať tlačivá na daňový úrad elektronicky


Otázka:
Povinnosť doručovať tlačivá na daňový úrad elektronicky

Odpoveď:
Dňa 29.2.2012 bola v NR SR schválená novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa povinnosť doručovania podaní elektronickými prostriedkami uvedená v § 14 zákona posúva na 1. januára 2013 . To znamená, že povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami
finančnej správe má až od 1.1.2013:

- daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
- advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
- zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Napriek tejto skutočnosti je elektronické podanie daňových tlačív v programe Form studio postupne zapracovávané a
spôsob, akým elektronicky tlačivá Finančnej správe podať rieši Častá otázka (FAQ) č. 419.

Späť na zoznam