Aktuality, informace


FDF/PDF - náhľad a tlač


Ako urobiť náhľad a tlač formulárov cez FDF/PDF formát

Táto funkcia je dostupná u niektorých formulárov ako napríklad u priznania k DPFO A, B, DPPO, DPH, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch a ďalších, ktoré daňová správa zverejní.

Náhľad a tlač cez FDF/PDF nájdete vo formulári v ponuke Funkcie.

Zpět na informace