Časté otázky


Ako riešiť elektronické podanie na DRSR prostredníctvom programu FORM studio


Otázka:
Ako mám postupovať v prípade daňových formulárov ak ich chcem prostredníctvom programu FORM studio podať cez portál DRSR?

Odpoveď:
Formuláre, pri ktorých je podporované elektronické podanie zo strany DRSR, sú vybavené funkciou exportu do XML v ponuke Súbor/Elektronické podanie (export XML).
epsk.png, 53kB

Vygenerovaný súbor z programu FORM studio prostredníctvom tejto funkcie uložte na pevný disk (napr. na Plochu). Následne spustite program eDANE eDane(tento program je k dispozícii zadarmo na stránkach www.drsr.sk). V programe eDANE otvorte požadovaný formulár a zvoľte z menu tejto aplikácie Práca s DP/Načítať z XML súboru.

ep2.png, 57kB

Iným spôsobom podania je vygenerovaný XML súbor (export elektronického podania) načítať priamo na stránke www.drsr.sk po prihlásení užívateľom. Avšak tento spôsob neodporúčame, pretože s blížiacim sa termínom na podanie formulárov býva server často preťažený.

Pri elektronickom podaní prostredníctvom portálu DRSR rozhodne nepoužívajte funkciu z ponuky Súbor/Export, pretože takto vygenerovaný súbor nie je pre portál použiteľný.

Späť na zoznam