Časté otázky


Ako prejsť na FORM studio 2018?


Otázka:
Akým spôsobom bude prebiehať upgrade programu?

Odpoveď:
Po uhradení služby Servis 2018 si program automaticky stiahne licenciu pre FORM studio 2018 z internetu. Prechod na verziu 2018 prebehne v rámci bežnej aktualizácie.

Ak nepoužívate aktualizáciu programu cez internet, po úhrade služby Servis 2018 obdržíte licenciu e-mailom. Novú licenciu zadajte do FORM studia 2018 (Agenda/Nastavenie programu/Licencia) a následne vykonajte off-line aktualizáciu zo súbora.

Späť na zoznam