Časté otázky


Ako prejsť na FORM studio 2020?


Otázka:
Akým spôsobom bude prebiehať upgrade programu?

Odpoveď:
Po uhradení služby Servis 2020 si program automaticky stiahne licenciu pre FORM studio 2020 z internetu. Prechod na verziu 2020 prebehne v rámci bežnej aktualizácie.

Ak nepoužívate aktualizáciu programu cez internet, po úhrade služby Servis 2020 vám príde licencia e-mailom. Novú licenciu zadajte do FORM studia 2019 (Agenda/Nastavenie programu/Licencia) a následne vykonajte off-line aktualizáciu zo súbora.

Späť na zoznam