Aktuality, informace


Informácie o formulároch, jazykové verzie, elektronické podanie, FDF


Ak sa dozviem viac informácií o tlačivách?

Formuláre, pri ktorých existuje možnosť elektronického podania, sú označené ikonou formep.gif, 116B v zozname formulárov. Elektronické podanie formulára sa realizuje prostredníctvom ponuky Súbor/Elektronické podanie (export do XML).

Niektoré z formulárov majú aj svoje jazykové varianty (anglicky, nemecky, francúzsky), čo znamená, že ich je možné tlačiť a ukladať aj v príslušnom jazykovom variante v závislosti od voľby cez ponuku Súbor/Tlač a rolovacie menu Variant formulára (jazykový variant). Túto skutočnosť indikuje ikona formjv.gif, 117B v zozname formulárov.

Formuláre, ktoré sú určené pre podanie daňovému úradu umožňujú aj tlač vo formáte FDF. Túto možnosť nájdete v ponuke konkrétneho formulára cez ponuku Funkcie/Tlač vo formáte PDF/FDF.

Podrobné informácie o konkrétnom formulári je možné zistiť aj priamo z otvoreného formuláru cez ponuku Pomoc/Informácie o formulári.

Zpět na informace