Časté otázky


Použitie textových vzorov


Otázka:
Ako používať textové vzory?

Odpoveď:
Program obsahuje veľké množstvo jednoduchých textových formulárov. Tieto nájdete v ponuke Nový formulár a prepnite sa do záložky Textové vzory.

textove_vzory.png, 54kB

Textové vzory obsahujú predtlač ako by jednotlivé tlačivá mali vo všeobecnosti vyzerať. Predlohy je možné upravovať, prípadne vytvoriť vlastné.

Tvorba nového textového vzoru:
Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorý z vzorov a z ponuky vyberte funkciu Pridať nový vzor.

Úprava už existujúceho vzoru:
Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný formulár a z ponuky vyberte funkciu Skopírovať vzor pre úpravu.

Viac sa dozviete cez pomoc programu v kapitole Predlohy formulárov, textové vzory.

Späť na zoznam