Časté otázky


Daňový úrad vyžaduje špeciálny formát tlače formulára (FDF formát)


Otázka:
Je možné podávať na daňový úrad formuláre/tlačivá vytlačené prostredníctvom programu štandardným spôsobom alebo je potrebné vytlačiť formulár vo formáte FDF/PDF?

Odpoveď:
V poslednom čase sa čoraz viac objavujú požiadavky daňových úradov na to, aby formuláre vytlačené prostredníctvom programu obsahovali v dolnej časti informáciu o výrobcovi softvéru a spôsobe tlače pomocou FDF formátu.

Náš názor je, že ide len o odporúčanie, ktoré má uľahčiť správnosť tlače formulárov. Usmernenie nájdete na stránke Daňovej správy - Elektronická komunikácia.

Možnosť podávať daňové formuláre vytlačené prostredníctvom PC upravuje zákon o správe daní a poplatkov (viď. otázka 221). Týmto nárokom formuláre vytlačené z FORM studia úplne zodpovedajú, pretože ich vzory sú čerpané priamo z tlačív vydaných Ministerstvom financií (MF SR). Práve na základe tejto skutočnosti by ich preto mali daňové úrady akceptovať. Avšak musia byť splnené podmienky, že sú vytlačené v správnej veľkosti a farbách, viď ďalej.

Problém môže nastať pri samotnej tlači, kedy je formulár z dôvodu voľby tlačiarne alebo nastavenia prehliadača PDF zmenšený a následne potom nezodpovedá proporčne vzoru. Riešenie tohto problému nájdete v odpovedi na otázku č. 222.

Pokiaľ aj tak narazíte na úradníka, ktorý bude vyžadovať formulár vytlačený ako FDF formát, dopĺňame do programu aj túto možnosť. V daňových formulároch postupne zaraďujeme možnosť tlače ako FDF formát - vo formulároch v menu Funkcie. Avšak je potrebné si uvedomiť, že tento spôsob nerieši zmenšenie formulára pri tlači. K tomuto dochádza úplne rovnakým spôsobom ako pri štandardnej tlači z programu (ako PDF).

Ďalšou možnosťou ako formulár podať, je elektronické podanie, ktoré zo sebou prináša celý rad výhod. Funkcie pre podanie formulára/tlačiva elektronicky postupne dopĺňame tak, aby v prvých mesiacoch roka 2010 boli k dispozícii pre väčšinu najpoužívanejších formulárov.

Späť na zoznam