Aktuality, informace


Webová stránka formulára


Ďalšie zaujímavé informácie o formulároch.

Každý formulár v programe má svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej nájdete zaujímavé informácie.

- využitie formulára v programe (jazykové verzie, elektronické podanie)
- podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom
- podrobné porovnanie pokynov s predchádzajúcim vzorom

Odkaz na informatívnu stránku nájdete priamo vo formulári prostredníctvom ponuky Pomoc/WWW stránka programu .

Zpět na informace