Aktuality, informace


Rozšírenie navigačnej lišty


Nová funkcia - informácie a tipy v navigačnej lište

V navigačnom paneli v ľavej časti hlavného okna programu nájdete sekciu Informácie a tipy. V nej sa budú zobrazovať aktuálne novinky, upozornenia, návody alebo tipy súvisiace s používaním programu. Dúfame, že Vám táto nová funkcia spríjemní a zjednoduší prácu. Cez ponuku Nástroje/Nastavenie programu/Informácie a tipy môžete prípadne túto funkciu vypnúť alebo upraviť jej vlastnosti.

Zpět na informace