Aktuality, informace


Súvisiace formuláre


Nová funkcia - spájanie súvisiacich formulárov

Teraz program umožňuje ku každému vytvorenému formuláru pripojiť súvisiace formuláre. Táto funkcia je užitočná predovšetkým pri tvorbe dodatočného a opravného priznania alebo pre zoskupenie určitých formulárov, ktoré spolu navzájom súvisia. Keď napríklad vytvárate príkaz na úhradu, nastaví sa súvisiaci formulár automaticky. Ručne nastavíte súvisiaci formulár pomocou ponuky Formulár/Pripojiť k súvisiacemu formuláru.

Súvisiace formuláre môžete vysledovať, pokiaľ budete mať nastavené základné zobrazenie v okne klienti (ponuka Zobrazenie/Základné). V pravej dolnej časti okna je zobrazená karta Súvisiace formuláre.

Zpět na informace