Časté otázky


FORM studio v sieti - nie je možné sa pripojiť k zdieľaným dátam


Otázka:
Po výpadku servera (tvrdý reštart, vypadnutie el. prúdu) sa FORM studio nemôže pripojiť k zdieľaným dátam. Akým spôsobom to riešiť?

Odpoveď:
Môže sa stať, že bude FORM studio server nefunkčný, ak dôjde k tvrdému reštartu PC, kde je nainštalovaný. Po niektorých výpadkoch môže dôjsť k vymazaniu cesty k dátam a server môže byť týmto spôsobom pozastavený. V tomto prípade je potrebné cestu k dátam opätovne nastaviť ručne v konfigurácii servera a server spustiť.

FORM studio server sa po inštalácii spustí ako služba FSserver207Service (pri starších verziách nxdbserver).

1) Túto službu je potrebné pozastaviť v správcovi úloh alebo v správcovi úloh systému Windows (Alt+Ctrl+Delete).
2) Následne vstúpte do adresára, kde je nainštalovaný FORM studio server (pravdepodobne C:/FORM studio server). Tu spustite súbor nxserver.exe. FORM studio server sa spustí ako aplikácia, vytvorí sa ikona v pravej časti hlavného panelu Windows (system tray). Na túto ikonu 2x kliknite myšou.
3) Zobrazí sa nastavenie servera. Preskúmajte časť Aliases. Tu by mala byť nastavená cesta k zdieľaným dátam (v závislosti od verzie programu). Napr. pre FORM studio 2011 je východzí názov aliasu FSDATASK a cesta (path) je C:/FORM studio server/DATA.SK. Pokiaľ sa cesta k dátam na tomto mieste nenachádza, doplňte ju a pridajte pomocou tlačidla ADD.
4) Skontrolujte, či sú aktívne komponenty podľa obrázka dole (zelený názov prvku znamená aktivitu). Ak niektorá z nich nie je aktívna, zaškrtnite voľbu Active.
nxserver_nastaveni.png, 87kB
5) Potom spustite FORM studio na niektorej z pracovných staníc, zvoľte ponuku Nástroje/Nastavenie programu/Zdieľanie dát a kliknite na tlačidlo vyhľadať servery. Server by mal byť následne funkčný. Zadajte jeho IP adresu a kliknite na tlačidlo Nastaviť.

Späť na zoznam