Časté otázky


Zlúčenie dát dvoch nezávislých inštalácií FORM studia


Otázka:
Existuje možnosť ako zlúčiť dáta dvoch nezávislých inštalacií FORM studia 2009 do jednej? Máme program nainštalovaný na dvoch PC a chceli by sme zlúčiť a pracovať s dátami v sieťovej verzii programu (prostredníctvom aplikačného servera).

Odpoveď:
Dáta môžete zlúčiť pomocou funkcie zálohovania dát (spôsob zálohovania-výber klientov).

Ak sa niektorí klienti opakujú (názvy sú zhodné), doporučujeme použiť export/import formulárov (prípadne hromadný export/import).

Postup importu/exportu formulárov:

Príklad: Pre klienat B bol vytvorený formulár, ktorý chcete previesť na klienta A

1. Nastave sa kurzorom v okne klienti na formulár klienta B
2. Použite ponuku Export/Import na formulári (kliknite na formulár pravým tlačidlom myši), a uložte súbor na disk (ako XML súbor)
3. Prepnite sa kurzorom v okne klienti na klienta, ktorému chcete formulár priradiť/importovať (klient A)
4. Zvoľte ponuku Export/Import - Import formulára (kliknite na formulár pravým tlačidlom myši)

Je možné použiť aji hromadný export/import. Pomocou Ctrl+Ľavého tlačidla myši označte viac formulárov a použite Formulár/Export. Súbor následne uložte na disk a prepnite sa na klienta, pri ktorom chcete vykonať import.

Späť na zoznam