Časté otázky


Odporúčané nastavenie dátumu vo Windows pre FORM studio.


Otázka:
Program hlási chyb
u pri otvorení formulára (.. is not a valid date). Pri uložení nezaradí formulár do správneho obdobia.

Odpoveď:
Problém bude pravdepodobne v nastavení formátu dátumu v ovládacích paneloch Windows.

Kliknite na ponuku Štart/Ovládacie panely/Miestne a jazykové nastavenia, ďalej kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenie a prepnite sa na záložku Dátum. Nájdite krátky formát dátumu a nastavte "d.M.rrrr". Dlhý formát by mal byť zadaný ako "d. MMMM rrrr". Oddeľovač dátumu prednastavte na bodku. Kliknite na tlačidlo Použiť a OK.

Späť na zoznam