Časté otázky


Nesprávne zadanie licencie - program opätovne ponúka dialóg pre zadanie licencie


Otázka:
Ďalšie možné správanie programu pri nesprávnom zadaní licenice: Vo formulároch sa tlačí text FROM studio start, nie je možné vytvoriť nový formulár, nefunguje elektronické podanie.

Odpoveď:
Je potrebné zadať platnú licenciu pre novú verziu FORM studia. Tu nájdete v e-maile (e-mail Vám bol zaslaný okamžite po úhrade za službu Servis) alebo v priloženom liste (v prípade užívateľov, ktorý nemajú e-mail). Licenčné údaje pre FORM studio sú odlišné oproti údajom z minulých rokov! Vo faktúre sa nachádza len časť licenčného čísla, čo pre správne zadanie licencie nestačí. Licenciu môžete zadať prostredníctvom ponuky Nástroje/Nastavenie programu/Licencia. Pri zadávaní je potrebné dodržať diakritiku, medzery, veľké a malé písmená a to tak v názve ako i v licenčnom čísle. Po správnom zadaní sa uvoľní tlačidlo Nastaviť. Na toto tlačidlo je potrebné kliknúť. Potom sa zobrazí hlásenie, že licencia bola úspešne nastavená.

Dialóg zadania licencie:

nastaveni_licence.png, 27kB

Späť na zoznam