Časté otázky


FORM studio - sieťová verzia: Je možné pre zdieľanie dát použiť PC s Linux-om?


Otázka:
Áno. Dáta môžete zdieľať ajt na PC s alternatívnymi operačnými systémami alebo na iných zariadeniach, určených pre zdieľanie dát.

Odpoveď:
FORM studio používa pre správu dát databázový systém klient/server - NexusDB. Pre zdieľanie dát je potrebné nainštalovať samostatný server, ktorý bude zabezpečovať prístup k dátam v sieti.

Server je určený pre systémy Windows, ale samotné dáta môžete mať uložené na ľubovoľnom počítači v sieti, s ľubovoľným operačným systémom.

Postup inštalácie je nasledovný:
1) Nainštalujte FORM studio server na počítač s Windows, ktorý budete používať ako aplikačný server.

2) Na dátovom serveri vytvorte adresár pre zdieľané dáta. Nazvať ho môžete ľubovoľne. Tento adresár musí byť prístupný z aplikačného servera. Do adresára skopírujte dátové súbory, ktoré sú uložené v adresári DATA.61, v adresári do ktorého ste nainštalovali serverový program na aplikačnom serveri.

3) Ďalej je potrebné:
- pozastaviť službu FSserver207 service
- spustiť súbor nxserver207.exe, ktorý sa nachádza v adresári, kde je server nainštalovaný (obyčajne C:/FORM studio server)
- upraviť v časti Aliases cestu k zdieľaným dátam (alias s názvom FSDATASK) a kliknúť na tlačidlo update

4) Následne odporúčame reštartovať počítač, prípadne by malo stačiť ukončenie Nxserver207 a znova spustiť pozastavenú službu.

Ďalší postup je obdobný ako pri inštalácii servera na počítači s Windows. Jednotlivé stanice budú pristupovať k aplikačnému serveru cez jeho IP adresu. Adresár s dátami na dátovom serveri nemusí byť prístupný z iných staníc, prístup k dátam sprostredkováva FORM studio server.

Späť na zoznam