Časté otázky


Tlač formulárov do originálnych tlačív


Otázka:
Niektoré formuláre sa mi nedarí tlačiť do originálnych tlačív.

Odpoveď:
Pri tlači poštových formulárov, ktoré sú obyčajne v inom formáte ako A4 môžete naraziť na problém s nastavením pozícií dotlače do formulára. Rôzne modely tlačiarní sa môžu správať k rôznym formátom papiera iným spôsobom a preto je obyčajne nevyhnutné si tlač na svojej tlačiarni vyskúšať a nastaviť.. V dialógu tlače (Ctrl+P) si pre pre voľbu tlače do originálneho formulára nastavte "Len vyplnené hodnoty" v sekcii Obsah tlače. Vyskúšajte si, kam sa prostredníctvom vašej tlačiarne vyplnené hodnoty vytlačia, a pokiaľ nie sú presne zadané v z odpovedajúcich kolónkach, posuňte tlač voľbami "Posun vodorovne" a "zvisle".

28 bodov je ca. 1 cm. Posun je možný len o niekoľko centimetrov, ak posuniete hodnotu výrazne, už v tlačovom náhľade zistíte, že tlačivo nie je možné jednoducho vytlačiť.

Zadané hodnoty posunu si program zapamätá i pri výbere ostatných volieb v sekcii Obsah tlače.

Ak požadujete, aby si program pamätal hodnoty posunu tlače rôzne pre rôzne formuláre, zaškrtnite voľbu Ukladať nastavenie tlače podľa typu formulára" v Nastavení programu v sekcii Formuláre.

V prípade, že používate tlač cez Adobe Reader, môže sa stať, že celkový obraz pred tlačou je zmenšený. Následne pre presné umiestnenie do kolónok, nestačí zmeniť hodnoty posunu. Je potrebné v Adobe Readeri v dialógu tlače nastaviť zmenšenie/zväčšenie na 100 originálu. V jednotlivých verziách Adobe Readeru / Acrobat Readeru môže byť táto funkcia rôzne nazvaná (v Adobe Readeru ver. 7 je to ponuka "Měřítko stránky" - nastavte ju na "Žádné", v Acrobat Readeru ver. 5 sú to funkcide "Zmenšit větší stránky na velikost papíru" a Zvětšit malé stránky na velikost papíru" - odškrtnite ich.

Späť na zoznam