Časté otázky


Inštalácia a prevádzka FORM studia na terminálovom serveri


Otázka:
Aký je odporúčaný postup inštalácie FORM studia na terminálovom serveri?

Odpoveď:
Pri inštalácii FORM studia pre terminálovú prevádzku postupujte nasledovne:

1) Na niektorý počítač v sieti alebo na server nainštalujte FORM studio server (nxserver pre zdieľanie dát).
2) Spustite inštaláciu FORM studia. Prostredníctvom inštalátoru vyberte možnosť inštalácie pre všetkých užívateľov.
3) Postupne spustite jednotlivých užívateľov terminálového servera a pripojte ich k zdieľaným dátam (ponuka Agenda/Nastavenie programu/Zdieľanie dát)

Poznámka: Pri aktualizácii programu nesmie byť vo FORM studiu pripojených viac užívateľov servera, v opačnom prípade sa aktualizácia nevykoná..

Späť na zoznam