Časté otázky


Zapísanie poznámky k formuláru


Otázka:
Je možné nejakým spôsobom odlíšiť rovnaké formuláre?

Odpoveď:
Pre odlíšenie formulárov je vhodné zapísať poznámku. Otvorte formulár - v ľavom dolnom rohu editora je okno Poznámka. Ak okno Poznámka nevidíte, vyberte voľbu Zobraziť/V základnom rozložení.

poznamka_formular.png, 114kB

Späť na zoznam