Časté otázky


Veľkosť formulárov pri tlači


Otázka:
Formuláre sú pri tlači menšie ako originálne predlohy (tlačivá). Je možné nastaviť veľkosť tak, aby presne zodpovedala originálnym tlačivám?

Odpoveď:
Zmenšenie formulárov pri tlači je spôsobené nastavením Adobe Reader-u. Po vyplnení formulára otvorte náhľad tlače (napr. klávesom F6) a vytlačte tlačivo stlačením tlačidla tlačiarne alebo použite voľbu "Soubor | Tisknout" v Adobe Reader-i. Otvorí sa dialóg pre nastavenie tlače. Skontrolujte v sekcii "Zpracování stránky", či je "Měřítko stránky" nastavené ako "Zmenšit na tisknutelnou plochu".

Uvedená voľba je nesprávna a je potrebné korigovať "Měřítko stránky" v sekcii "Zpracování stránky" na hodnotu "Žádné". Je však možné, že z dôvodu okrajov tlače a ovládača príslušnej tlačiarne Vám nevytlačí tlačivo celé.

Späť na zoznam