Časté otázky


Formuláre v cudzích jazykoch


Otázka:
Existuje možnosť v programe FORM studio tlačiť formuláre v cudzích jazykoch?

Odpoveď:
Formulár v cudzom jazyku (pokiaľ táto možnosť existuje) máte možnosť ako tlačivo vytlačiť nasledovným spôsobom:
Vyplňte formulár, zvoľte cez ponuku Tlač príslušný variant formulára - jazykový viariant (napr. pri DPH anglický) vzor. Následne môžete príslušným tlačidlom Náhľad vybrať ukážku formulára a tlačidlom Tlač vygenerované tlačivo v cudzom jazyku vytlačíte.

Späť na zoznam