Časté otázky


Ako nastaviť tlač formulára bez farebného pozadia?


Otázka:
Ako nastaviť tlač formulára bez farebného pozadia?

Odpoveď:
Otvorte akýkoľvek formulár, následne otvorte dialóg nastavenia tlače voľbou Tlač alebo prostredníctvom kombinácie kláves Ctrl+P. V časti Obsah tlače zvoľte Vyplnený formulár bez farebného pozadia. Otvorte náhľad formulára tlačidlom Náhľad, ktoré zabezpečí nastavenie uloženia parametrov tlače.

Ak chcete, aby sa toto konkrétne nastavenie tlače použilo pre všetky ďalšie vytvorené formuláre, vykonajte nasledovné:

Otvorte nastavenie programu cez ponuku Agenda / Nastavenie programu a v záložke Formuláre odškrtnite možnosť Ukladať nastavenie tlače podľa typu formulárov.

Späť na zoznam