Zoznamu majetku


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Informácie:

Zoznam majetku je podkladom pre súd, aby mohol urobiť záver o tom, či dlžník má dostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu. Zoznam majetku v prípade vyhlásenia konkurzu bude správcovi slúžiť ako jeden z podkladov pre vyhotovenie súpisu konkurznej podstaty. V zozname majetku sa musí uviesť aj taký majetok, ktorý bol prevedený z majetku dlžníka jeho právnymi úkonmi na tretie osoby, ak je možné odôvodnene predpokladať odporovateľnosť právnych úkonov.


Formulár vydáva:
Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video