Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 pre štátneho zamestnanca


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Fyzické osoby, ktorým bol formulár E 101 vystavený, sa preukazujú inštitúciám sociálneho zabezpečenia a iným príslušným orgánom, na území iného členského štátu originálom tohto formulára, ktorý slúži ako potvrdenie o tom, že pracovník (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba) počas obdobia na ňom vyznačenom, podlieha v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom SR, teda, že je na tomto území riadne sociálne a zdravotne poistený a teda nepodlieha právnym predpisom štátu, na území ktorého vykonáva činnosť (štát zamestnania). Príslušná inštitúcia prijímajúceho členského štátu a ktoréhokoľvek iného členského štátu je viazaná formulárom E 101, a teda je povinná toto potvrdenie rešpektovať.


Formulár vydáva:
Sociálna poisťovňa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Vo formulári sú zmeny v bode 2. pribudla korešpondenčná adresa. V bode 4. druh činnosti, v bode 8. názov subjektu, bod 9., 14. 15. 18., 19., 20. pribudli novo.

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Podrobné porovnanie pokynov

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>