Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Informácie:

Tlačivo vypĺňa zdaniteľná osoba so sídlom alebo bydliskom v tuzemsku. Daňový zástupca je povinný písomne oznámiť údaje o zastúpenej zahraničnej osobe. Toto oznámenie môže urobiť aj prostredníctvom prílohy k tejto žiadosti o udelenie osobitného identifikačného čísla. V prípade, ak v čase podania žiadosti neboli plné moci udelené, prílohu tejto žiadosti žiadateľ nevypĺňa aúdaje oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie o udelení, odvolaní alebo vypovedaní plnej moci, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy.


Formulár vydáva:
Finančná správa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video