Vyžiadanie zdravotného výkonu na účely sociálneho poistenia


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Informácie:

Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia sú: - vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, - vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, - vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, - vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, - vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, - vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára, - zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné požiadanie posudkového lekára, - vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“, - vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.


Formulár vydáva:
Sociálna poisťovňa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video