Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Informácie:

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek, v možnosti dať výpoveď nie je nijakým spôsobom obmedzený. Výpoveď môže dať z akéhokoľvek dôvodu (nájdenie lepšieho miesta, zlé vzťahy so spoluzamestnancami, nevyhovujúce pracovné podmienky, nekorektné zaobchádzanie zo strany zamestnávateľa a i.) alebo bez uvedenia dôvodu, tzn. že záleží výlučne na zamestnancovi, či sa rozhodne uviesť dôvody skončenia vo výpovedi. Výpoveď môže dať zamestnanec aj vtedy, ak je v ochrannej dobe (zamestnanec je práceneschopný, zamestnankyňa je tehotná a pod.).


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video